سایت خبری اسکارد نیوز فعالیت خود را از سال 1387 در عرصه خبر رسانی و تقویت ارسال صحیح خبر به مخاطب آغاز نمود

و همچنان بعد از یک دهه به فعالیت خود در عرصه ادامه خواهد داد.